L’Oréal stawia na eko

Beata Iwanienko, dyrektor ds. Naukowych, Legislacyjnych i Public Affairs, L’Oréal Polska i Kraje Bałtyckie