Losowanie par Mistrza GPW 2018

Losują: Przemek Barankiewicz i Kamil Zatoński