LOT przejął Condora

Polskie Linie Lotnicze przejęły podupadające linie z Niemiec