Lubuskie - zielona wyspa pełna technologii

Region lubuski nie ma negatywnych cech. Jest najbardziej otwarty i najbardziej tolerancyjnym regionem w Polsce. Mamy misję i cel – chcemy być zieloną krainą nowoczesnych technologii. Bardzo skutecznie poprawiliśmy dostępność transportową i telekomunikacyjną – mówi Elżbieta Polak, marszałek województwa lubuskiego. <br><br> - Stawiamy na zrównoważony rozwój. Inwestujemy nie tylko w infrastrukturę, w nowe instytuty i parki technologiczne, ale przede wszystkim w kapitał ludzki. Bezrobocie nigdy nie było tak niskie w regionie lubuskim. Głównie dzięki zwiększeniu się liczby przedsiębiorców. W tej chwili jest ich 110 tysięcy. Widzimy to wyraźnie po wzroście dochodów do budżetu województwa z tytułu podatku PIT i CIT. Wzrosły też nakłady inwestycyjne firm aż o 25%. Dlatego mamy wyższą dynamikę PKB – dodaje Elżbieta Polak. <br><br> Województwo Lubuskie jest jednym z mniejszych województw w Polsce. Należy do najmniej zaludnionych regionów – mieszka tu tylko 1 mln ludzi. Blisko połowę powierzchni stanowią lasy. Pełni on istotną rolę w drogowej komunikacji transportowej – lubuskie przecinają dwie autostrady (A2 i A18) oraz droga ekspresowa S3. <br><br> Zdaniem Elżbiety Polak słabą stroną województwa lubuskiego jest edukacja na poziomie wyższym. Jest tu tylko jeden uniwersytet, ale zarząd województwa prowadzi prace nad inwestycjami w infrastrukturę naukową i kapitał ludzki m.in. w stypendia dla doktorantów. <br><br>