Chomiki z tarczą ocaliły rynek pracy

Marta Petka-Zagajewska, kierownik Działu Analiz Ekonomicznych PKO Banku Polskiego