Minimalna płaca w UE. Jak wypada Polska?

Jesteśmy ósmym krajem od końca listy