Mniej kradzieży samochodów

Apetyt złodziei samochodów znacznie przytemperowany