Najwięcej związkowców jest wśród nauczycieli i górników

- Blisko co 20. dorosły Polak należy do związków zawodowych. GUS pierwszy raz od 25 lat opublikował kompleksowe badanie na temat działalności związków. Okazuje się, że najwięcej członków znajdziemy pośród nauczycieli i górników - komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl. <br><br> Co czwarty pracujący w szkolnictwie należy do związków zawodowych. Z kolei w woj. śląskim do związków należy co piąty dorosły Polak. 2/3 organizacji związkowych działa w sektorze publicznym i w państwowych firmach. Niestety, w badaniu nie podano żadnych danych, które pozwalałyby ocenić, czy działalność związków zawodowych przynosi jakąkolwiek korzyści biznesową firmie lub jej pracownikom. <br><br>