Nieruchomości handlowe. Dlaczego warto inwestować?

Z powodu niskich stóp procentowych poszukiwane są nowe możliwości inwestycyjne, rośnie popularność lokowania kapitału w nieruchomości handlowe.