PKP CARGO S.A. przygotowuje się do logistycznej ekspansji

Zajęcie pozycji lidera jako operator logistyczny w Europie — to cel, do którego dąży PKP CARGO S.A., przeprowadzając gruntowną transformację swoich aktywów, inwestując w tabor, infrastrukturę i redefiniując swoją wewnętrzną organizację.