Po latach zwijania linii kolejowych PLK je rozwija

Inwestycje realizowane przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. mają wartość prawie 76 mld zł. Stanowią duży krok na drodze nadrabiania wielu lat zaległości inwestycyjnych. Pełna modernizacja sieci kolejowych w Polsce wymaga wydatkowania 250-300 mld zł.