Pocztowy: Nadal szybciej niż rynek

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników pierwszego półrocza 2015. Baza klientów wzrosła o ponad 100 tysięcy, pozyskaliśmy blisko 120 tysięcy rachunków, sprzedaliśmy pół miliarda kredytów gotówkowych i sto milionów w funduszach inwestycyjnych. Od strony biznesowej pokazaliśmy naszą skuteczność. Wynik finansowy wzrósł o dwa punkty procentowe - w porównaniu do spadków na rynku. Mamy dwucyfrową rentowność - 10,2%, obniżamy koszty i mamy rekordową na rynku marżę odsetkową netto na poziomie 3,6% - mówi Szymon Midera. <br/><br/> - Koncentrujemy się na małych miejscowościach. 30% naszej akwizycji to nieubankowieni, ludzie bez żadnej dotychczasowej historii współpracy z bankami. Pomaga nam bliska współpraca z Pocztą - wykorzystanie aktywów i sieci dystrybucji - 4700 placówek własnych. To powoduje, że jesteśmy optymistycznie nastawieni do naszego celu - dodatkowego miliona klientów do 2018 roku - i umocnienia pozycji w pierwszej dziesiątce banków w Polsce - mówi Szymon Midera.<br/><br/> - Nie chcemy spekukować odnośnie skutków wprowadzenia podatku bankowego. Ostatnie lata to bardzo dużo zewnętrznych, negatywnych decyzji, które dotyczą całego sektora, również nas. Mocny spadek stóp procentowych, dodatkowe koszty, chociażby Bankowy Fundusz Gwarancyjny, zmiana biznesu bancassurance i obniżka interchange fee - na to wszystko odpowiedzieliśmy, pokazując wysoką rentowność. Spokojnie poczekamy na ewentualne zmiany legislacyjne i będziemy na bieżąco podejmować decyzje - mowi Midera.<br/><br/> - Przede wszystkim, jak pokazują wyniki po I półroczu, nasze fundamenty są bardzo silne. Ostatnie kilka lat organicznego wzrostu i perspektywa pokazują, że jesteśmy unikalnym projektem, który ma szansę rozwijać się szybciej niż rynek. To powoduje, że jesteśmy przekonani, że debiut giełdowy jest w zasięgu ręki - mówi prezes Midera. - Oczywiście patrzymy na to, co dzieje się na rynku kapitałowym i oczywiście ostateczną decyzję będziemy podejmować po informacji zwrotnej od inwestorów. Natomiast wyniki, fundamenty i strategia pokazują, że mamy szanse zainteresować rynek tą transakcją.