Podwyższenie standardów i ekspansja zagraniczna kolei

Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu w Ministerstwie Infrastruktury