Polska kolej gotowa na nowe wyzwania

Kolej realizuje kolejne inwestycje, przeznaczając środki m.in. na modernizację taboru, zakup nowych składów oraz rewitalizację i budowę nowych dworców PKP