Polski eksport jest rozpędzony

Piotr Stolarczyk, dyrektor departamentu bankowości międzynarodowej w Banku Pekao