Poprawka w ustawie warta miliard złotych

Akcje brytyjskiej firmy International Personal Finance (IPF) straciły w poniedziałek ponad 25% wartości. Wszystko przez poprawkę jednego posła zmieniającą treść antylichwiarskiej ustawy, a konkretnie sformułowania dotyczącego włączenia do ustawowego limitu wszystkich opłat ponoszonych przez klienta w związku z zawarciem umowy kredytowej.<br><br> - Wprowadzona do ustawy poprawka oznacza, że każda usługa sprzedawana przy okazji zawierania umowy kredytowej musi być uwzględniona w limicie, np., opłata za odstąpienie roszczeń wobec spadkobierców po śmierci pożyczkobiorcy. Nie zmienia to faktu, że ustawa antylichwiarska zawiera wiele luk prawnych, które umożliwiają obchodzenie tego limitu, np., sprzedaż kart przedpłaconych lub udzielanie pożyczek na dłuższy termin - komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.