Pozytywne perspektywy dla rynku akcji

Mariusz Adamiak, dyrektor Biura Strategii Rynkowych PKO Banku Polskiego