PPK wchodzą do firm. Jakie korzyści dla pracowników i pracodawców?

Pracownicze Programy Kapitałowe mają zapewnić dodatkowe oszczędności dla przyszłych emerytów.