Prezes PARP o ich roli w strukturze PFR

- Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości w strukturze PFR będzie odpowiadać za rozwój przedsiębiorczości zwłaszcza tej małej i średniej do której misyjnie zostaliśmy powołani. Mała i średnia przedsiębiorczość dzisiaj ma problemy rozwojowe zwłaszcza w trzech obszarach: kapitału ludzkiego, ekspansji zagranicznej i innowacji i te 3 obszary będziemy wspierać w najbliższym czasie ze środków publicznych. Mamy na ten cel przeszło 10 mld zł. Te pieniądze zamierzamy zainwestować do 2020 roku w projekty polskich przedsiębiorców - mówi prezes PARP - Patrycja Klarecka.