Rola banków w finansowaniu gospodarki. Jaki system finansowy jest potrzebny Polsce?

Zapraszamy do oglądania retransmisjię spotkania Klubu Polska 2025+ - wystąpili Andrzej Halesiak, dyrektor w Biurze Analiz Makroekonomicznych Banku Pekao SA, prof. dr hab. Małgorzata Iwanicz-Drozdowska, kierownik Zakładu Systemu Finansowego SGH oraz dr Jerzy Pruski, Wiceprzewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich.