Rosnące płace nie pogrążą firm

Marta Petka–Zagajewska, kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO Banku Polskiego