Rozmowy z Grekami przerwane

"Przy większych wysiłkach na rzecz reform ze strony Grecji i woli politycznej wszystkich stron rozwiązanie uda się znaleźć do końca miesiąca" - mówił Jean Claude-Juncker.

A jakie są oczekiwania wierzycieli - m.in. obniżenie emerytur, zwiększenia greckiego VAT-u oraz poważnej reformy prawa pracy - rezygnacja z wielu przywilejów socjalnych, skrócenie urlopów, etc.

Cipras, premier Grecji mówi nie. MFW mówi tak. Komisja Europejska jest już bardziej gotowa do ustępstw, bo na wschodzie Rosja zaciera ręce. I tak będą się przeciągać w nieskończoność. Nikt nie chce zapłacić za Greków z Grekami na czele.