Samotni i bez dziecka dominują w Unii

Samotni i bez dziecka dominują w Unii