Skup obligacji państwowych przez EBC zgodny z prawem UE

Podstawowym zarzutem wobec OMT było zrównanie go z monetyzowaniem długu rządowego przez bank centralny strefy euro, co formalnie jest zakazane przez unijne prawo.<br><br> - O co chodzi? Wg klasycznej ekonomii liberalnej normalnie gdy państwo ma kłopoty to nie powinno się zadłużać tylko ciąć niepotrzebne wydatki, doprowadzać do równowagi, a następnie lokować kapitał w najsensowniejsze biznesy. Ale z kolei wg klasycznej pokryzysowej szkoły neoliberalno-socjalistycznej najlepszym rozwiązaniem dla państwa w kryzysie jest jego jeszcze mocniejsze zadłużenie, ale uwaga - nikt normalny nie kupiłby papierów bankruta, więc pojawiła się opcja, by taką możliwość miał Europejski Bank Centralny. Ten rzekomo miałby to robić tylko pod warunkiem przeprowadzenia przez dane państwo konkretnych reform. Jak bardzo jest to niezgodne z prawem UE widzi nawet kiepski student drugiego roku prawa... widać Trybunały nie tylko w Polsce orzekają jak wiatr zawieje - komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.