Sołowow: Naszym bogactwem są ludzie

- Dzielić możemy to, co wytworzymy, jeżeli nie wytworzymy, to nie będzie co dzielić. Polskie firmy rozwijają się teraz na bardzo konkurencyjnym rynku. Świat się radykalnie zmienił po 2008, zglobalizował, szybkość jest krytyczna, jest nam wszystkim bardzo ciężko, jednak nie jest cecha wyjątkowa Polski, ale cecha całego świata.<br/><br/> Dzisiejsze ceny energii oparte na jednym z naszych bogactw czyli węglu, są niekonkurencyjne globalnie, ale są konkurencyjne regionalnie. Na lokalnym rynku jesteśmy tańsi. Różnica w koszcie energii pomiędzy naszymi firmami w Polsce i Czechach to 15%, ta różnica decyduje o rentowności. W Czechach energetyka jest oparta na gazie. To nie jest tylko nasza sytuacja. Wiele firm chemicznych w Polsce odniosło istotne sukcesy finansowe, osiągając przewagę w zmodernizowanych energetykach. Warto inwestować w ekologiczne spalanie węgla, nie warto wychodzić przed szereg. To jedno z naszych trzech bogactw naturalnych. Mamy jeszcze trzy bogactwa naturalne, które powinny tworzyć nasz dobrobyt. Miedź jest fantastycznie zagospodarowana, ale są także lasy. Lasy dają nam szansę pochłaniać CO2. Myślę, że czwartym największym bogactwem jesteśmy My i nasza przedsiębiorczość. - mówi Michał Sołowow.