Staże i szkolenia są nieskuteczne

Z raportu NIK wynika, że prace interwencyjne, staże i szkolenia w niewielkim stopniu pomagają bezrobotnym znaleźć pracę. Sytuacja ta się nie zmieni nawet po zeszłorocznej nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia.<br><br> - O tym, że staże i szkolenia są nieskuteczne mówiliśmy przynajmniej od 2010 roku. Co roku wydajemy 4 mld zł na aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu i tak naprawdę trudno powiedzieć jaka jest ich skuteczność. Obiektywnie stopa bezrobocia maleje, ale staże to raczej najprostsza forma na znalezienie taniej siły roboczej dla pracodawców niż rozwiązanie problemu "młodych bezrobotnych". Z kolei szkolenia to jeden z najlepszych sposobów na zmarnowanie pieniędzy publicznych. Przykładów nie trzeba daleko szukać, np., kurs na operatorów wózków widłowych realizowane dla osób, które decydują się na naukę z myślą o emigracji - komentuje Łukasz Piechowiak, główny ekonomista Bankier.pl.