Szereg wyzwań przed bankowością w Polsce

Iwona Kozera, partner zarządzjący EY