Ubezpiecz się od burzy i wiatru

- Patrząc na nasz klimat i dotykający nas sezon huraganów i burz, szczególnie w czerwcu i lipcu warto się ubezpieczyć, ale warto to robić z głową. Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, jakie ubezpieczenie kupujemy. Przede wszystkim musimy korzystać z ubezpieczeń, które w zakresie ochrony ubezpieczeniowej mają min. deszcze nawalne, huragany, czyli te zjawiska naturalne, które mogą zagrozić należącemu do Nas mieniu. <br><br>Pamiętajmy o tym, że musimy dokładnie przeczytać Ogólne Warunki Ubezpieczenia, czyli ten wzorzec, który jest do Nas adresowany przez Zakład Ubezpieczeń. Musimy dowiedzieć się, co pod pojęciem wiatru huraganowego rozumie ubezpieczyciel, bo tylko w takim zakresie jesteśmy ubezpieczeni - mówi Aleksander Daszewski.