Unia Europejska 2019: stan i perspektywy

Zapraszamy do oglądania retransmisji z 162. seminarium mBank-CASE: "Unia Europejska 2019: stan i perspektywy". Prelegent: Dr Janusz Lewandowski - ekonomista, nauczyciel akademicki, polityk, urzędnik państwowy i unijny