Wartości DoDane: Bolesny wpływ wirusa na PKB

W Polsce w 2020 roku odnotowaliśmy pierwszą od czasu transformacji recesję i Produkt Krajowy Brutto – według wstępnych danych – spadł o 2,8 proc. Czy rzeczywiście to tylko jednorazowy roczny spadek i ten rok przyniesie nam już wzrost? Sygnały napływające już w styczniu zdają się potwierdzać tę tezę. Które kraje – według szacunków MFW – najmocniej stracą na pandemii? Jak inwestorzy giełdowi na całym świecie oceniają przyszłość poszczególnych branż? Ignacy Morawski i Łukasz Korycki zapraszają na program „Wartości DoDane”.