Wartości DoDane: Gospodarcze hamowanie bez pisku opon

Coraz wolniejszy wzrost zatrudnienia oraz płac, wyraźny spadek produkcji budowlano-montażowej... Nad polską gospodarkę nadciągnęły chmury, których od pewnego czasu spodziewali się ekonomiści. O symptomach spowolnienia porozmawiamy w programie Wartości DoDane z Ignacym Morawskim, szefem platformy SpotData.