Wynik wyborów przyhamuje rozdawnictwo

Marta Petka-Zagajewska, kierownik Zespołu Analiz Makroekonomicznych PKO Banku Polskiego