ZBP: Oświadczenie notarialne zamiast BTE

Zgodnie z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego do sierpnia 2016 roku pozostajemy w tym samym stanie prawnym. Zarówno klienci, szczególnie przyszli, jak i banki muszą przygotować się do użycia innych niż BTE instrumentów, które pozwalałyby efektywnie dokonywać egzekucji w przypadku jej konieczności - mówi - Krzysztof Pietraszkiewicz, Prezes Związku Banków Polskich.

Jako związek podejmujemy działania, żeby koszty tej zmiany dla klientów nie były zbyt wysokie. Nie mówimy tu o opłatach na rzecz banku, a o taksie notarialnej - mówi Pietraszkiewicz.