Znów więcej bankrutów

W pierwszym miesiącu 2019 r. na ogłoszenie upadłości konsumenckiej zdecydowało się 591 osób