Nietypowa biżuteria z DNA

Kasjan Szemiako, współwłaściciel i pomysłodawca marki Amber DNA