Warszawskie czapki i kapelusze ze 150-letnią tradycją

Alina Cieszkowska, właścicielka najstarszego zakładu kapeluszniczego w Warszawie