Wartości DoDane: Odmrażanie i zwalnianie

Z Ignacym Morawskim, dyrektorem SpotDaty omawialiśmy scenariusze odmrażania gospodarki oraz wzrostu bezrobocia.