Czerwińska: Kluczowe jest utrzymanie i budowanie stabilności sektora bankowego

Teresa Czerwińska, minister finansów