Jak i za ile odzyskiwać swoje pieniądze?

- Na czym polega proces windykacyjny – prezentacja etapu polubownego i sądowego, ew. komorniczego. Jak wygląda, ile trwa, ile kosztuje, kiedy powstają koszty? -Jak przygotować się do windykacji – jak zabezpieczyć swoje należności, by być przygotowanym na nagłe kłopoty? Kiedy zdecydować się na windykację? Jak wybrać firmę windykacyjną i zabezpieczyć swoje interesy w umowie z windykatorem? - Na czym polegają nowoczesne usługi windykacyjne – rozwiązaniach win - win, finansowanie, restrukturyzacja, Refino