Jóźkowiak: zdecyduje wolny rynek

Kontynuujemy prezentację najciekawszych wystąpień inaugurujących drugą edycję naszego projektu „Czas na patriotyzm gospodarczy”. W debacie „Polskie firmy z tradycjami”, zorganizowanej 1 września w Gdańsku, uczestniczył Jerzy Jóźkowiak, prezes Poczty Polskiej. Mówił m.in. o historii firmy, jej restrukturyzacji i liberalizacji rynku pocztowego.