MF: Wprowadzamy nowy próg podatkowy

wiceminister finansów Filip Świtała