Michał Krupiński o sprawie sprzedaży wierzytelności w centrum Warszawy

Michał Krupiński, prezes Banku Pekao SA