Nowe rozwiązania dla kredytobiorców (materiał partnera)

Rafał Czernik, FinAi - Impact fintech’17