Panel dyskusyjny na V forum inwestycyjnym XELION

Podczas dyskusji paneliści zdradzą jakie okazje i jakie zagrożenia dostrzegają w głębi szklanej kuli.