Sebastian Buczek - bez reform nie ma hossy

Co może wydarzyć się w najbliższych kwartałach na rynkach finansowych.