Techniki inwestowania z trendem przy minimalnym ryzyku

Narzędzia do określania trendu: - Impuls a korekta - Trend a różne ramy czasowe - Najlepszy timing zajęcia pozycji - Sposoby prowadzenia pozycji - Współczynnik zysk do ryzyka vs skuteczność