Teraźniejszość i przyszłość reguł fiskalnych Unii Europejskiej

Spotkanie Klubu Polska 2025+ którego gośćmi specjalnymi będą: dr Mateusz Szczurek, członek Europejskiej Rady Fiskalnej, ekonomista regionalny EBOiR, adiunkt na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW; Janusz Jankowiak, prezes JJ Consulting, złonek Towarzystwa Ekonomistów Polskich; Paweł Dobrowolski, główny ekonomista Polskiego Funduszu Rozwoju, ekspert Instytutu Sobieskiego.