VI Kongres Contact Center

Dziękujemy za udział w VI Kongresie Contact Center i już teraz zapraszamy na spotkanie za rok!