Znaczenie imigracji zarobkowej dla gospodarki Polski

149. Seminarium mBank-CASE: Główną prezentację przedstawi dr hab. Joanna Tyrowicz, Adiunkt na WNE UW, doradca w Instytucie Ekonomicznym NBP. Komentarz przedstawi dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor Ośrodka Badań nad Migracjami UW.